Hälsoriktlinjer inför avel

Text skriven av Nordic Selkirk Rex www.nordicselkirkrex.com

Rekommenderade hälsotester

Bakgrund

NSR vill påverka organisationen PawPeds till att visa hälsoresultat såsom HCM i den öppna stamtavle-databasen för Selkirk Rex. För att lyckas med detta kräver PawPeds att det finns ett intresse och ett behov. Som att rasringar exempelvis rekommenderar hälsotester inför avel, vilket också är ett reellt behov som uppfödare har.

Idag anses Selkirk Rex vara en hälsosam ras, vilket kan leda till antagandet att inga hälsorekommendationer behövs. Selkirk Rex bygger på flera utparningsraser, såsom Brittiskt korthår, Perser, Exotic med flera*. Alla raser har sin egna hälsoproblematik och det kan inte uteslutas att även Selkirk Rex kan vara drabbad till viss del av ärftliga defekter och åkommor. För att säkerställa att de katter som uppfödare använder i sina avelsprogram är friska och sunda behöver vi gemensamma mål som alla kan arbeta mot.

Att anta att Selkirk Rex skulle vara helt fri från ärftliga defekter och åkommor är riskabelt. Detta eftersom dessa kan spridas utan att uppmärksammas under lång tid. Det verkar finnas goda förutsättningar för att Selkirk Rex är en hälsosam ras. Uppfödare bör därför också sträva efter att vidhålla detta, genom hälsotester i förebyggande syfte.

*läs mer om rasens historia här

HCM – Hypertrofisk kardiomyopati

HCM är en autosomalt dominant sjukdom/defekt på hjärtat som kan innebära plötslig död & blodproppar då hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen på samma sätt som ett normalt hjärta ska, vilket även leda till att vätska samlas i lungorna.

NSR* följer PawPeds hälsoprogram för HCM: PawPeds rekommenderar undersökning med ultraljud hos specialistveterinär vid 1, 2, 3 & 5 års ålder.

Lista:Veterinärer godkända för PawPeds HCM-hälsoprogram

* och numera även Selkirk Rex-gruppen, redaktörens anmärkning.

PKD – Polycystisk njursjukdom

PKD innebär att njuren är täckt av cystor som förstör njurarnas funktion, och förkortar därmed kattens liv. Anlaget för PKD är dominant, vilket innebär att en drabbad förälder kan föra sjukdomen vidare till sin avkomma.

NSR rekommenderar: DNA-svabb med negativt resultat för både hona och hane innan parning.

Tillägg av Selkirk Rex-gruppen

Blodgrupp

Blodgrupp bör du testa via DNA-svabb och skicka till labb. Har du en B-blodshona måste du tänka efter extra noga när du letar hane. Här har vi skrivit mer om den “problematiken”.