Uppfödare

Vill du skicka in uppgifter till uppfödarlistan?

Sverige

Danmark

Finland / Suomi

Norge

Skicka in uppgifter

För att bli publicerad på uppfödarlistan krävs att du har stamnamn, eventuellt kan du bli ombedd att styrka din ansökan genom att visa upp ditt stamnamnsbevis.

Administratören har rätt att eventuellt neka ansökningar där det råder tvivelaktigheter.

Ansökan skickas via mail till emma (a) emenheim.se